Ziekenhuisbevalling met de vroedvrouw

Als je na een arbeidsbegeleiding thuis graag met de vroedvrouw wil bevallen maar wel in het ziekenhuis, dan kan dat zowel in het Sint-Vincentiusziekenhuis in Antwerpen als het AZ Monica in Deurne en het UZA in Edegem.

In de drie ziekenhuizen hebben we een overeenkomst en staan ze ook garant staan voor een baby- en moeder vriendelijk beleid.

Moesten er zich tijdens de arbeid of bevalling onvoorziene problemen voordoen dan wordt uiteraard de gynaecoloog (van wacht) verwittigd. De verdere arbeid en bevalling zal dan onder diens verantwoordelijkheid vallen. We blijven dan wel bij jullie om psycho-emotionele ondersteuning te bieden.