Arbeid en bevalling

ZORGAANBOD TIJDENS ARBEID EN BEVALLING
Of je nu thuis of in een ziekenhuis (al dan niet poliklinisch) wil bevallen, je kan steeds beroep doen op ons voor een begeleiding op jouw maat. De wachtvergoeding die we hiervoor vragen wordt niet terugbetaald door de mutualiteit maar soms wel door een eventuele hospitalisatieverzekering. Om gebruik te kunnen maken van deze service, vragen we jullie wel ten laatste op 32 weken langs te komen zodat we zicht krijgen op alle aspecten van je zwangerschap en je persoonlijke bevalwensen.

ARBEIDSBEGELEIDING THUIS IN HET KADER VAN EEN GEPLANDE ZIEKENHUISBEVALLING BIJ JOUW VROEDVROUWAls je graag in een ziekenhuis, zonder gynaecoloog maar wel met ons wil bevallen, dan kan dat zowel in het Sint-Vincentiusziekenhuis (SV) als in het UZA in Edegem. Daar hebben we een overeenkomst met het ziekenhuis waar ze ook garant staan voor een baby- en moedervriendelijk beleid. Belangrijk om weten is dat je in het UZA zo lang kan blijven als je wil (na een vaginale bevalling maximum vier dagen) terwijl je in SV poliklinisch moet bevallen. Poliklinisch betekent dat je maximum 24 uur in het ziekenhuis kan blijven (na de bevalling). Uiteraard kan/mag je langer in het ziekenhuis blijven als er zich onvoorziene problemen zouden voordoen maar dan wordt de bevalling alsnog door de gynaecoloog aangerekend.

ARBEIDSBEGELEIDING


THUIS IN HET KADER VAN EEN GEPLANDE ZIEKENHUISBEVALLING BIJ DE GYNAECOLOOG:


Sommige vrouwen willen bij een geplande ziekenhuisbevalling toch graag zo lang mogelijk thuis blijven. Dan zijn wij er om je in je vertrouwde omgeving op een professionele manier te begeleiden en ook aan te geven wanneer je best naar het ziekenhuis vertrekt. Als je je inschrijft voor arbeidsbegeleiding thuis, mogen we je vanaf 37 weken zwangerschap thuis begeleiden. Je krijgt dan ons wachtnummer waarop altijd iemand van ons bereikbaar is. Het is onze opzet om je zo lang mogelijk thuis, in je vertrouwde omgeving, te begeleiden. Als je graag bij de gynaecoloog bevalt, blijven we sowieso bij jou om je psycho-emotioneel te steunen. Enkel wanneer je beslist om een epidurale verdoving te nemen, laten we de begeleiding over aan onze kundige collega’s van het ziekenhuis. Wanneer je op 42 weken nog niet bevallen bent en moet worden ingeleid, kunnen we je jammer genoeg ook niet (meer) begeleiden. Ook al zijn we (in principe) in de meeste Antwerpse ziekenhuizen welkom voor psycho-emotionele ondersteuning tijdens arbeid en bevalling, toch hebben we na rijp beraad beslist om ons te beperken tot de volgende ziekenhuizen: het Sint-Vincentiusziekenhuis (2018 Antwerpen), het Middelheim Ziekenhuis (2020 Antwerpen) en het UZA (Edegem). We hebben vooral met deze ziekenhuizen (en bijhorende gynaecologen) een vertrouwensband opgebouwd die ons in staat stelt jullie wensen zo veel mogelijk te respecteren zonder dat ook maar één partij zich gebruuskeerd of geviseerd voelt.

ARBEIDSBEGELEIDING EN BEVALLING IN HET KADER VAN EEN GEPLANDE THUISBEVALLING:

Sommige vrouwen willen graag thuis bevallen. Dat kan! Ook hier geldt de regel dat we je pas vanaf 37 weken zwangerschap thuis mogen begeleiden. Als je in arbeid gaat, zal de vroedvrouw die op dat moment van wacht is, je arbeid opvolgen. Voor een thuisbevalling zal er een tweede vroedvrouw ( doorgaans van onze eigen praktijk) opgeroepen worden en aanwezig zijn als assistentie.

OPGELET

Als er zich voor week 37 iets voordoet wat jou verontrust (en dan vooral: ’s nachts), kan je beter contact opnemen met de verloskamer van het ziekenhuis waar je gaat bevallen of waar je gynaecoloog aan verbonden is! Als het iets ernstigs is, kunnen wij je niet verder helpen en moet je sowieso naar het ziekenhuis.